Ажил горилогчийн хэсэг

Бид манайд ажиллах таны хүсэлтийг
хүлээн авахад бэлэн байна

Та ажил горилогчийн анкетыг үнэн зөв, тодорхой, товчилсон үг хэрэглэлгүй бөглөнө үү.Та урд нь өгсөн анкетаа үзэх болон засах бол:
Регистерийн дугаар :
Нууц үг :
Нээлттэй байгаа ажлын байр:
Борлуулалтын менежер
Та мөн өөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг br_hr@bridgegroup.mn хаягаар майл илгээж болно.
Бид тантай холбоотой мэдээллийг өөр зорилгод ашиглахгүй болно.
Дадлагын оюутны хэсэг

Та дадлагын оюутны анкетыг үнэн зөв, тодорхой, товчилсон үг хэрэглэлгүй бөглөнө үү.Та урд нь өгсөн анкетаа үзэх болон засах бол:
Регистерийн дугаар :
Нууц үг :
Та мөн өөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг br_hr@bridgegroup.mn хаягаар майл илгээж болно.
Бид тантай холбоотой мэдээллийг өөр зорилгод ашиглахгүй болно.
© Copyright Bridge corporation 2016